Menu
Narzędzie Wirtualny Pokój Nauczycielski powstało z myślą o usprawnieniu komunikacji na linii dyrektor - nauczyciele. Jest to oprogramowanie dedykowane dla szkół. Oferujemy wdrożenie oprogramowania oraz stałe wsparcie techniczne.
 
 
Dostępne moduły programu:

Ogłoszenia i komunikaty

Dyrektor lub przewodniczący zespołu (np. przedmiotowego) zamieszcza ogłoszenia, komunikaty, zarządzenia w formie tekstowej z możliwością dodawania załączników. Najnowsze i nieprzeczytane ogłoszenia pokazują się na "tablicy" nauczyciela. Ogłoszenie może zostać dodanee dla wszystkich nauczycieli lub tylko dla wybranych grup (np. wychowawców). Dodatkowo istnieje możliwość powiadamiania o nowym ogłoszeniu przez pocztę eleketroniczną.
 

Terminy (kalendarz)

Jest to rodzaj kalendarza, gdzie dyrektor lub przewodniczący zespołu zamieszcza istotne terminy (np. termin dostarczenia dokumentów). Nadchodzące terminy pokazują się na "tablicy" nauczyciela. Podobnie jak ogłoszenia, terminy można dodawać dla wszystkich nauczycieli oraz dla wybranych grup. Dodatkowo istnieje możliwość powiadamiania o zbliżającym się terminie przez pocztę eleketroniczną.

 

Pliki

Jest to miejsce na przechowywanie plików, np. regulaminów, procedur, wzorów dokumentów, itp. Dzięki temu zespół uczący będzie miał zawsze dostęp do aktuanych dokumentów. Pliki mogą być zamieszczane zarówno dla wszystkich nauczycieli, jak i dla wybranych grup.
 
 
 
Jeśli jesteś przedstawicielem szkoły i chciałbyś korzystać w swojej placówce z naszego narzędzia zapraszamy do kontaktu.